Gojy Ryus Historie


Goju-Ryu Karate-Do, grundlagt af Miyagi Chojun Sensei, er en af de mest respekterede og anerkendte stilarter inden for karate. Miyagi Chojun Sensei blev tildelt titlen “Bushi” på Okinawa, hvilket betyder "værdig kriger", som afspejler hans betydelige bidrag til både kampkunst og livsfilosofi. Hans lærdom og filosofi har haft en dybtgående indflydelse på udviklingen af Goju-Ryu.

Miyagi Sensei forklarede "Bujutsu" (krigskunst) på en måde, som var let forståelig, og understregede vigtigheden af at leve i harmoni med naturens orden. For ham var karate ikke blot fysisk træning, men en måde at udvikle sig både mentalt og åndeligt. Han sammenlignede træning med at polere en diamant; det kræver konstant indsats og vedholdenhed for at opnå og bevare en skinnende teknik.

Kernen i Goju-Ryu ligger i Kata, en række bevægelser, som repræsenterer de dybeste principper i karate. Gennem Kata-træning opnås “Gokui” – den vigtigste lære. Disse bevægelser er ikke blot øvelser, men en måde at internalisere kampkunstteknikker, som kan anvendes i en bred vifte af situationer.

Goju-Ryu er unikt i sin stræben efter at forene hårdhed og blødhed i en harmonisk helhed. Denne balance afspejler naturens og universets orden og hjælper udøveren med at finde vejen til sit indre selv. I Goju-Ryu søger man at kultivere renhed i både krop og sjæl gennem vedholdende træning.

Karate i Goju-Ryu handler ikke kun om at vinde kampe, men om åndelig sejr. Den største triumf er at vinde uden kamp, hvilket kræver dygtighed, udholdenhed ("nin") og en dyb forståelse af kampkunstens essens. Goju-Ryu’s historie er en fortælling om dedikation, filosofi og den konstant søgen efter harmoni mellem mennesket og naturen.

Vigtige historieske begivenheder

5000 f.Kr.

Tidlige tegn på kampsport

Fundet af kunstværker i det gamle Egypten og Babylon viser, at fundamentale blokerings-teknikker, der minder om dem i moderne karate, blev praktiseret. Disse fund understøtter teorien om, at kampsportens principper har dybe rødder i menneskets instinkt for selvforsvar og kan spores flere tusinde år tilbage.

520 f.Kr.

Bodhidharma's meditation og træning

Bodhidharma, en zenbuddhistisk munk, tilbragte ni år ved Shaolin-templet i Songshan-bjergene i Kina. Her udviklede han fysiske og mentale træningsrutiner, som lagde grundlaget for kinesisk Kempo. Hans lære integrerede åndedrætsøvelser og hård træning, hvilket stadig er fundamentalt i moderne karate.

1372

Kampkunst introduceres på Okinawa

I Kong Sattos regeringsperiode blev kinesisk Kempo først nævnt i Okinawas historiske skrifter. Kontakten mellem Kina og Okinawa førte til en kulturel udveksling, hvor kinesiske kampsportsteknikker blev introduceret til Okinawa. Dette indledte en periode, hvor kinesisk Kempo blev integreret i den lokale selvforsvarskampform "Te."

1477

Våbenforbud på Okinawa

Kong Sho Shin forbød alle på Okinawa at bære våben, hvilket førte til en intens udvikling af våbenløse kampformer som "Te." Dette forbud lagde grundlaget for Okinawas unikke fortalelse af kampkunst, som fokuserede på hånd-til-hånd teknikker og brugen af landbrugsredskaber som våben.

1683

Kinesisk mestre på Okinawa

Under Kong Sho Teis styre nævnes den kinesiske udsending Wansshu, som underviste landsbyboerne i en bestemt Kempo-Kata. Denne Kata blev efterfølgende en fast bestanddel af Okinawas kampkunstrutiner og blev kaldt "Wanshu" i hans ære.

1756

Kusankus ankomst til Okinawa

Den kinesiske Kempo-mester Kusanku rejste til Okinawa for at undervise i Kempo. Under hans ophold blev han kendt for at undervise i "Shuri-Te" stilen og gav navn til en Kata, som fortsat praktiseres i dag.

1875

Higaonna Kanryo rejser til Kina

Higaonna Kanryo Sensei rejste til den kinesiske provins Fukien for at studere kinesisk kampkunst. Efter 15 års hård træning under mester Ryu Ryuko, vendte han tilbage til Okinawa som en højt respekteret mester, der grundlagde Naha-Te.

1905

Higaonna Kanryo begynder undervisning

Higaonna Kanryo Sensei begyndte at undervise i Naha og blev hurtigt berømt for sin ekspertise i kampkunst. Hans undervisning lagde grundstenen til, hvad der senere skulle blive Goju-Ryu karate og tiltrak mange dedikerede elever.

1915

Miyagi Chojun under Higaonna's vejledning

Miyagi Chojun Sensei blev elev under Higaonna Kanryo Sensei i en alder af 14 år. Hans dedikation og hårde træning under Higaonna gjorde ham til en af de mest respekterede karatemestre på Okinawa, og han videreudviklede Naha-Te til Goju-Ryu.

1916

Higaonna Kanryo's død

Higaonna Kanryo Sensei døde i 1916, men hans undervisning og filosofier blev videreført af Miyagi Chojun Sensei. Miyagi rejste til Kina for at efterforske sin lærers rødder og fortsatte med at videreudvikle kampkunsten i årene efter sin lærers død.

1921

Kronprins Hirohitos besøg

På sin rundrejse til Europa gjorde Kronprins Hirohito stop i Okinawa, hvor han overværede en stor opvisning i Naha-Te og Shuri-Te. Han var dybt betaget af kampkunstens høje udviklingsniveau og denne anerkendelse medvirkede til at øge karatens prestige.

1926

Grundlæggelse af Karate Akademiet

Miyagi Chojun Sensei grundlagde Karate Akademiet i city Wakasa-cho, Naha-shi, i samarbejde med andre prominente mestre. Akademiet blev en central institution for bevarelse og udvikling af Okinawas traditionelle stilarter, herunder Goju-Ryu.

1930

Goju-Ryu får sit navn

Ved en turnering i 1930 gav Miyagi Chojun Sensei sin stilart navnet Goju-Ryu, hvilket betyder "hård og blød stil." Dette navn blev valgt for at udtrykke balancen mellem styrke og fleksibilitet, som er centralt i hans træningsmetoder.

1933

Officiel anerkendelse af Goju-Ryu

Goju-Ryu blev officielt anerkendt som en selvstændig stilart af Det Japanske Kampkunst Forbund, Butoku-kai, i 1933. Dette markerede en vigtig milepæl i stilens udvikling og udbredelse.

1934

International udbredelse

Miyagi Chojun Sensei besøgte Hawaii for at præsentere Goju-Ryu og tilbragte 10 måneder der. Han modtog også undervisningsministeriets pris for sin indsats for fysisk træning, hvilket øgede stilens anerkendelse.

1940

Krigstiden og pause i undervisning

Anden Verdenskrig bragte træningen af Goju-Ryu til en midlertidig standsning. Miyagi Chojun Sensei mistede både sin søn og sin bedste elev under krigens ødelæggelser. Efter krigen genoptog Miyagi sin undervisning og arbejdede på at genopbygge stilen.

1946

Genoptagelse af undervisning

Miyagi Chojun Sensei blev leder af Okinawa's Akademi for Fysisk Udvikling og begyndte at undervise på politiskolen. Han fortsatte også sin civilundervisning i sin baghave, hvilket tiltrak mange dedikerede elever, som fortsatte hans arbejde.

1985

Higaonna Morio's refleksioner

I 1985 delte Higaonna Morio, en moderne mester i Goju-Ryu, sine tanker om stilens essens og fremtid. Han understregede vigtigheden af de 8 bud fra traditionel kinesisk Kempo og deres relevans for moderne træning og udvikling.

  1. Forstanden er et med himmel og jord
  2. Kroppens cyklus er den samme som solen og månens
  3. Ind- og udånding er lig med hårdt og blødt
  4. Lev i overensstemmelse med tiden og forandringerne
  5. Teknik opstår når bevidstheden er fraværende
  6. Fødder skal gå frem og tilbage, adskilles og mødes
  7. Øjnene ser selv den mindste forandring
  8. Ørene lytter opmærksomt i alle retninger