Graduering og bælter


I Rønde Karateklub holder vi graduering to gange om året – i juni og december. En graduering er en form for prøve, hvor du skal vise nogle bestemte teknikker svarende til den grad, du skal op til. Man kan godt se på det som en slags eksamen, men i virkeligheden er det din indsats i det lange løb, der er afgørende for, om du stiger i graderne.

Se Goju Ryu bæltegrader - børn (pdf)
Se Goju Ryu bæltegrader - voksne (pdf)

Det er chefinstruktørens afgørelse, om du kan få lov til at gå op til graduering. Skal du op til graduering, vil du få besked af din instruktør nogle uger inden gradueringen.

Selve gradueringen består af en fysisk prøve af 30-90 minutters varighed. Chefinstruktøren guider holdet igennem et program, hvor alle får mulighed for at vise de teknikker, de skal kunne til den grad, de er indstillet til. Normalt stiger du en enkelt grad, men det hænder også, at en udøver kun får en halv grad eller måske ligefrem halvanden.

Om man får det ene eller det andet, er i virkeligheden ikke så vigtigt. Det afgørende er, at du dedikerer dig i den daglige træning og frem for alt viser, at du vil det!

Bliv en del af Rønde Karateklub

Meld dig ind i Rønde Karateklub og bliv en del af et aktivt fællesskab, med karaten som omdrejningspunkt.