Aktuelt - Nyheder fra klubben

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19:00 hos Edith i Rønde.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  5. Godkendelse af kontingent for aktive og passive medlemmer, samt restancegebyr. 
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen efter § 11, stk. 4 og 5.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Forslag, der måtte ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Copyright 2020 Rønde Karateklub - CVR 31107717 - Alle rettigheder forbeholdes